RSS

Thanh Niên Công Giáo: Phòng vấn LM Phạm Minh Triệu về sự kiện Thái Hà

12 Nov
(TNCG) – Linh mục Giuse Phạm Minh Triệu hiện ở Giáo xứ Bảo Long, Nam Định, người đã từng nhiều lần đứng lên bảo vệ Công lý – Sự thật ở Giáo hội và Xã hội.
Xuất thân từ một Luật sư, ngài đã nhiều lần đấu tranh cho sự thật, công lý bằng chính pháp luật và luật pháp. 

Xin giới thiệu bài phỏng vấn Linh mục Giuse Phạm Minh Triệu về biến cố vừa xảy ra tại Thái Hà vừa qua do Thanh Niên Công Giáo thực hiện:
TNCG: Kính thưa Cha Phm Minh Triu gn đây có nhng s kin xy ra vi Giáo X Thái Hà Hà Ni,  Cha giáo x Bo long này thì Cha có đưc nhng thông tin gì và cm nhn ca Cha v vic đó như thế nào ?
Linh Mc Phm Minh Triu:Th nht là xin cám ơn bn đã phng vn tôi, sau khi s kin xy ra vào ngày 3/11 va qua. Mt đám ngưi cùng vi máy quay phim, máy chp nh đã vào tn công DCCT, vi nhng li l xúc phm đến tôn giáo, đp phá cơ s th t thì sau khi nhn đưc thông tin đó, biết đưc là có s ch đo và bo kê ca chính quyn tôi đã kêu gi mi ngưi hp ý cu nguyn, tôi đã nói thánh l và kêu gi mi ngưi đc kinh mân côi.
Tôi nhìn nhn đây là đám ngưi đã đưc chun b k lưng vì quay camera. Bên ngoài có s bo v thì rõ ràng là do có s bo kê ca chính quyn không th chi cãi đưc na. Cơ quan hành pháp phi bo v ngưi dân,và nht là các cơ s tôn giáo nhưng đám đông ngưi này có s chun b, đó là mt vic làm hết sc trơ trn, trái vi lương tâm, trái vi đo lý con ngưi. Hơn na nó còn trái vi nhng gì mà nhà nưc đã tng tuyên b là Nhà nưc Vit nam hoàn toàn có t do tôn giáo.Nhng hình nh và vic làm này đã t rõ rng phưng Quang Trung – Qun Đng đa đã không tôn trng tôn giáo, không tôn trng quyn con ngưi.
Tôi hoàn toàn phn đi hành vi này.
TNCG:  Khi đám ngưi ô hp dưi s bo kê ca chính quyn đã vào ngay trong sân nhà th có xô xát, có ngưi còn nm ly c áo ca Cha Gioan Lưu Ngc Quỳnh xô đy,  có k còn đánh ngui thy Tu Sĩ Nguyn Văn Tng. H đã lăng m linh mc tu s là nhng hình nh thiêng liêng đi vi chúng con thì vi tư cách Cha là mt linh mc, mt tu s trong giáo hi Ngài cm thy thế nào ?
Linh Mc Phm Minh Triu:Qua video Clip, tôi thy mt đám ngưi rt là đông, hung hãn, túm c áo ca mt linh mc đ ri ging co, có nhng li l xúc phm. Tôi thy đó là mt s xúc phm. Là mt linh mc có l trong đi tôi chưa tng có kinh nghim đó nhưng tôi thy như vy là mt hình nh suy đi đo đc, đo lý Vit Nam. Truyn thng ca Vit Nam là tôn trng các tôn giáo, các chc sc tôn giáo, không phân bit là công giáo hay pht giáo đu đưc xã hi ghi nhn và tôn trong nhưng cho đến nay đã đến lúc đo đc đã b báo đng, xung cp.
V mt chính tr thì có mt s bo kê nào đó đng sau thì nhng ngưi này mi có th có nhng hành vi vi phm như vy; Bi vì khi Nhà nưc hoc mt t chc nào xúc phm tôn giáo thì khác nào nhng ngưi này tuyên chiến vi tôn giáo, và như coi như thế là h đã t đánh mt chính mình. Tôi đã tng nói là tuyên chiến vi tôn giáo là t sát.
TNCG: Cám ơn Cha rt nhiu v câu tr li trên. Có mt điu chúng con biết và rt thán phc Cha là Cha đã tt nghip chính quy trưng Đi Hc Lut, xét dưi góc đ pháp lý thì  Cha đánh giá v nhng vic vi phm pháp lut ca đám ngưi gi là “t phát” nhưng có t chc như trên như thế nào ?
Linh Mc Phm Minh Triu:Th nht là đã hc ti Đi hc Hà Ni, tôi cũng đưc hc và theo s hiu biết ca tôi thì đây là mt hành vi vi phm pháp lut có t chc rõ ràng, có th cu thành ti phm v vic hành h ngưi khác, đp phá các cơ s tôn giao có th cu thành ti phm hy hoi tài sn ca cá nhân, t chc mà t chc đây là DCCT. Theo pháp lut thì xúc phm đến các cơ s tôn giáo là nm trong trưng hp Nhà nưc phi lên tiếng trong nhng trưng hp như thế này. Tôi nghĩ đây là mt hành vi v phm pháp lut quá rõ ràng, không cn phi tìm chng c cũng có th cu thành ti phm trc tiếp hành hung ngưi khác, hy hoi tài sn ca ngưi khác mà đây chính là ca DCCT Thái Hà
Nếu xã hi còn có pháp lut thì ngay lp tc phi tiến hành điu tra, ngăn chn và phi làm rõ hành vi vi phm pháp lut ca đám ngưi này.
TNCG: Theo chúng con đưc biết thì DCCT và Giáo X Thái Hà cũng đã làm đơn gi lên các cơ quan công quyn trình báo v hành vi vi phm pháp lut ca đám ngưi này. Theo kinh nghim và s hiu biết ca Cha thì Ngài cm thy câu chuyn này s đi đến đâu  ? 

Linh Mc Phm Minh Triu:Xét v góc đ pháp lý và lý lun thì nếu xã hi còn có mt chính th  thì các cơ quan điu tra phi có trách nhim điu tra, th lý tt c các đơn khiếu ni, đ ngh ca ngưi b hi là DCCT. Nhưng qua kinh nghim thc tế thì t v giáo dân năm 2008 cho đến v xét x Cù Huy Hà Vũ, các v xét x liên quan đến đt đai thì tôi thy rng, không phi là bi quan  nhưng các đơn t ca các Cha như vy khác nào, tôi có th nói là “đánh trng vào tai trâu”. Cho nên là v mt gii quyết trit đ, đúng pháp lut, đúng ngưi đúng ti thì không d dàng. Nói như vy không phi là bi quan mà vì các cơ quan hành pháp, tư pháp, lp pháp không đc lp vi nhau mà đu dưi s ch đo ca mt t chc. Mà t chưc đó đã có kinh nghim ch đo lén lút. Vic th tc phi làm thì các cha phi làm nhưng xét v thc tế thì Không bao gi có vic gii quyết đến nơi đến chn nếu còn đ th chế cng sn này.
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 12/11/2011 in Trang Chủ

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: