RSS

Gx. Thái Hà và Bv. Đống Đa đối thoại

14 Nov

VRNs(14.11.2011) – Sài Gòn – Một bạn đọc gởi đến chúng tôi một bản ghi chép có hình thức như một biên bản của cuộc họp đối thoại giữa giáo xứ Thái Hà và bệnh viện Đống Đa, với trọng tài là văn phòng luật sư AIC, thuộc Đoàn luật sư Hà Nội.Qua kiểm chứng, VRNs được biết đúng là giữa giáo xứ Thái Hà và bệnh viện Đống Đa đã có cuộc đối thoại trực tiếp, có sự gợi ý và chứng kiến của trung gian là Văn phòng luật sư AIC. Nhưng do cuối tài liệu này không có chữ ký của các bên như là một biên bản thông thường, nên chúng tôi không quả quyết đây là biên bản, nhưng là một thông tin đáng tin cậy, quý bạn đọc có thể tham khảo và bình luận.

————

Hôm nay, ngày 10 tháng 11 năm 2011, vào hồi 14 giờ 00 phút, tại Nhà thờ Thái Hà, 180/2 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội, chúng tôi gồm:

– Đại diện Nhà thờ Thái Hà:

Linh mục: Nguyễn Văn Phượng

– Số điện thoại: 098.9099.266

Linh mục: Nguyễn Ngọc Nam Phong

Linh mục: Nguyễn Văn Thật

Linh mục: Nguyễn Văn Hiên

Có địa chỉ tại số 180/2, Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

– Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa:

Ông Lê Hưng: Giám đốc Bệnh viện Đống Đa

– Số điện thoại: 0913.210.688

Ông Nguyễn Đình Tiến: Ban quản lý dự án Trạm xử lý nước thải

– Số điện thoại: 0912.167.048

Bà Nguyễn Thị Bích Vân: Phó Giám đốc Bệnh viện Đống Đa

– Số điện thoại: 0904.035.363

Có địa chỉ tại số 192 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

– Đại diện Văn Phòng Luật Sư AIC (gọi tắt là AIC):

Ông Lê Thanh Sơn – Trưởng Văn Phòng Luật Sư AIC, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

– Số điện thoại: 0903.236.229

Ông Tân Khải Nhân – Chuyên viên tư vấn Văn Phòng Luật Sư AIC

– Số điện thoại: 0943.662.118

Ông Nguyễn Bá Huy – Chuyên viên tư vấn Văn Phòng Luật Sư AIC

– Số điện thoại: 0168.790.3634

Có địa chỉ tại Phòng 902, nhà 17T4, Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN.

1.1 Nội dung làm việc: 

Các bên tham dự cuộc họp thảo luận về các nội dung đã được đề cập đến tại Công Văn số 116/2011/CV-AIC Và Bản Dự Thảo về việc Giải quyết tranh chấp giữa Bệnh viện Đống Đa và Nhà thờ Thái Hà của Văn Phòng Luật Sư AIC. Theo đó, hai bên tiến hành đối thoại trực tiếp và đưa ra các ý kiến liên quan đến việc xây dựng Trung tâm Điều dưỡng Đống Đa – Thái Hà và Trạm xử lý nước thải tại Bệnh viện Đống Đa.

1.2. Diễn biến buổi làm việc:

Ý kiến của Luật sư Lê Thanh Sơn:

Hoan nghênh Bệnh viện Đống Đa và Nhà thờ Thái Hà đã quan tâm, hợp tác đối thoại để giải quyết các tranh chấp giữa hai bên. Theo đó, AIC xin được tự nguyện là đơn vị tư vấn và cầu nối trung gian để giải quyết tranh chấp;

Văn Phòng Luật Sư AIC đề xuất được ghi âm công khai toàn bội nội dung cuộc họp ngày 10/11/2011 để làm tài liệu tham khảo. Đồng thời, Văn Phòng Luật Sư AIC là bên duy nhất giữ bản ghi âm, không cung cấp cho bất cứ bên báo chí nào hay bất cứ một bên nào khác. Khi một trong các bên khi cần sử dụng Bản ghi âm cần có một lý do chính đáng AIC sẽ cung cấp bản sao;

Trên cơ sở Bản đề xuất đã gửi cho hai bên, Văn Phòng Luật Sư AIC đề nghị hai bên tập trung thảo luận về hai nội dung chính đã được đề cập tại Bản Dự Thảo Đề Xuất đó là Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải và thành lập Trung tâm điều dưỡng. Luật sư Lê Thanh Sơn trình bày tóm tắt về các nội dung như sau:

  • Thứ nhất, về Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải: việc xây dựng Dự án này là việc làm tích cực, giúp đảm bảo môi trường sống cho khu vực dân cư xung quanh. Dự án xây dựng Trạm xử lý nuớc thải đã được nhà nước đã phê duyệt theo đúng quy định pháp luật. Vì vậy, Văn Phòng Luật Sư AIC đề nghị Nhà Thờ Thái Hà ủng hộ Bệnh Viện Đống Đa thực hiện Dự án này. Trong quá trình xây dựng Trạm xử lý nước thải, theo quy định của pháp luật, cần có các đơn vị giám sát bao gồm Nhà thờ Thái Hà, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể Phường Quang Trung. Để vấn đề này đuợc giải quyết thấu tình đạt lý, AIC đề nghị Bệnh viện Đống Đa cung cấp hồ sơ thiết kế Trạm xử lý nước thải cho phía Nhà thờ Thái Hà. Về phía Nhà Thờ Thái Hà: do việc xây dựng này là một phương án mà nhà thờ Thái Hà là một trong những đối tượng được đuợc huởng lợi nên Nhà thờ Thái Hà cần ủng hộ và cử người có trách nhiệm, có trình độ, có hiểu biết chuyên môn để cùng với các bên liên quan thực hiện chức năng giám sát thi công Dự án.
  • Thứ hai, về việc thành lập Trung tâm điều duỡng: đề xuất Bệnh viện Đống Đa sử dụng một phần diện tích làm Trung tâm Điều duỡng với mục tiêu: chăm sóc sức khoẻ cho các nhà tu hành, Linh mục và các giáo dân. Trung tâm này nên dành để phục vụ các Giáo dân, các linh mục. Trung tâm có thể ưu tiên các Linh mục, các nhà tu hành đựơc chăm sóc miễn phí, các giáo dân sẽ phải trả các khoản phí theo như quy định tại các Trung tâm chăm sóc sức khỏe khác. Để thành lập đuợc Trung tâm cần 2 buớc. Cụ thể như sau:

Buớc 1: Thành lập Ban quản lý Dự án xây dựng Trung tâm điều dưỡng bao gồm thành phần là các cá nhân do Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đề cử, đại diện Nhà thờ Thái Hà, đại diện Tổ dân phố, đại diện UBND phuờng Quang Trung, đại diện các nhà tài trợ (nếu có) và đại diện Nhà thầu xây dựng là những người có trách nhiệm, có hiểu biết, có chuyên môn, có năng lực. Về cơ sở hạ tầng của Trung tâm, Bệnh viện đa khoa Đống Đa sẽ đưa tòa nhà hiện đang nằm trong khuôn viên Bệnh viện liền kề với phía Nhà Thờ Thái Hà để sử dụng làm trụ sở thực hiện công tác điều dưỡng và chăm sóc bệnh nhân. Nguồn vốn thực hiện xây dựng trung tâm sẽ đựơc hai bên cùng đóng góp. Về chi tiết nội dung này sẽ được hai bên trao đổi vào các buổi họp sau này. Ban quản lý Dự án hoạt động trong giai đoạn xây dựng đến khi hoàn thành cơ sở hạ tầng và tự giải thể cho đến khi cơ sở hạ tầng của Trung tâm được thi công hoàn thành.

Buớc 2: Sau khi hoàn thành việc thi công cơ sở hạn tầng Trung Tâm, hai bên sẽ cùng nhau thành lập Ban Quản Lý Trung Tâm Điều Dưỡng. Về mặt hành chính, Trung Tâm Điều Dưỡng là cơ sở độc lập có tài sản riêng, có tài khoản riêng, có mã số thuế riêng, có bộ máy hoạt động độc lập. Trung tâm Điều dưỡng Đống Đa hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Ban Quản Lý Trung Tâm (dưới đây gọi tắt là Ban Quản Lý) gồm đại diện Bệnh viện Đống Đa, đại diện Nhà thờ Thái Hà. Những thành viên tham gia Ban Quản Lý phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm điều hành và quản lý. Những người tham gia quản lý có thể là thuộc nhân sự của Bệnh viện hoặc nhà thờ hoặc không trực thuộc Nhà thờ Thái Hà và Bệnh viện Đống Đa nhưng được thuê để tham gia để quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Điều Dưỡng. Ban Quản Lý có trách nhiệm soạn thảo và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm xã hội của Trung tâm, đối tuợng chăm sóc của Trung tâm, bộ máy tổ chức nhân sự của Trung tâm,…

  • Thứ ba. về đề xuất của AIC liên quan đến việc thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa hai bên: AIC xin tự đề xuất là đơn vị trung gian kết nối để thiết lập kênh đối thoại giữa Nhà thờ Thái Hà và Bệnh viện Đống Đa đồng thời đề nghị Nhà thờ Thái Hà và Bệnh viện Đống Đa đề cử người đại diện tham gia các cuộc đối thoại giữa hai bên;
  • Thứ tư, các nội dung liên quan đến khiếu nại về nguồn gốc đất. AIC đề nghị các bên không đề cập đến nội dung liên quan đến nguồn gốc đất trong cuộc họp vì Bệnh Viện Đống Đa không phải là cơ quan giải quyết khiếu nại và không có thẩm quyền để quyết định việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến nguồn gốc đất của Bênh viện Đống Đa hoặc Nhà Thờ Thái Hà.

– Ý kiến của Đại diện Nhà thờ Thái Hà:

Linh mục Phong:

Về việc thực hiện Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải.

Bệnh viện chỉ thông báo việc xây dựng trạm xử lý nước thải mà mà không có buổi tiếp xúc với các giáo dân để giới thiệu về hồ sơ thiết kế và lợi ích của trạm xử lý nước thải nên làm các giáo dân bức xúc. Giáo dân và Nhà thờ Thái Hà không chống lại việc dự án xử lý nuớc thải tuy nhiên, phản đối việc xây dựng dự án trên tài sản của Nhà thờ mà không tham khảo ý kiến Nhà thờ nên Giáo dân phản đối. Do vậy, đề nghị Bệnh Viện Đống Đa cung cấp hồ sơ tài liệu và giải thích về thiết kế Trạm xử lý nước thải trước khi tiến hành xây dựng để các linh mục Nhà Thờ và Giáo dân nắm được;

Về việc sử dụng Nhà nguyện nằm trong khuôn viên của Bệnh Viện Đống Đa. Nhà nguyện là nơi hết sức linh thiêng thuộc nhà thờ nên không thể phá bỏ. Đề nghị Bệnh Viện Đống Đa không sử dụng Nhà nguyện (hiện đang nằm trong khuôn viên của Bệnh Viện) cho các hoạt động vui chơi giải trí vv.. mà nên giữ nguyên hiện trạng và cho phép các bệnh nhân là người công giáo được vào đó để thực hành việc nguyện khi chữa bệnh tại Bệnh Viện Đống Đa.

Linh mục Phượng: 

Mong muốn có đuợc tiếng nói chung giữa Nhà thờ Thái Hà và Bệnh viện Đống Đa đồng thời đánh giá cao việc AIC tự đề cử làm đơn vị trung gian hòa giải giữa Bệnh viện Đống Đa và Nhà thờ Thái Hà. Đề nghị Bệnh Viện Đống Đa và AIC tổ chức các kênh đối thoại với các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Y Tế Hà Nội, Sở Công An Thành Phố Hà Nội, UBND Thành Phố Hà Nội, Thành Ủy Hà Nội và các cơ quan quản lý khác có liên quan để tạo cơ hội cho đại diện của Nhà Thờ Thái Hà có thể trình bày nguyện vọng và mong muốn của Nhà Thờ và Giáo dân về các vấn đề liên quan đến đất đai và các hoạt động của Nhà Thờ Thái Hà. Đồng thời đề nghị mở kênh đối thoại trực tiếp thường xuyên với Bệnh Viện Đống Đa để hai bên cùng nhau chia sẻ thông tin để giải quyết các tranh chấp bất đồng.

– Ý kiến của Đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa:

Giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa Đống Đa Lê Hưng:

Bệnh viện Đa khoa Đống Đa thực sự mong muốn hợp tác tích cực giải quyết các bất đồng giữa Giáo xứ và Bệnh viện đồng thời đồng ý ghi âm trong buổi họp ngày 10/11/2011.

Đánh giá cao AIC với vai trò trung gian hoà giải giữa Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Giáo xứ Thái Hà. Đồng thời, đồng ý mở kênh đối thoại trực tiếp với Nhà Thờ Thái Hà. Với tư cách là giám đốc Bệnh Viện, Ông Lê Hưng sẽ là người đại diện của Bệnh Viện đối thoại trực tiếp về mọi vấn đề liên quan đến tranh chấp giữa hai bên. Trong trường hợp đặc biệt sẽ ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bích Vân – phó giám đốc thay mặt tham gia các buổi đối thoại với Nhà Thờ Thái Hà.

Về nội dung giải quyết tranh chấp liên quan đến nguồn gốc đất đai của Nhà Thờ Thái Hà, Bệnh viện Đống Đa không có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đất đai giữa Bệnh Viện và Nhà Thờ Thái Hà.

Về các nội dung mà AIC đưa ra trong Bản Dự Thảo Đề Xuất (xây dựng trạm xử lý nước thải và thành lập Trung Tâm Điều Dưỡng), cả hai nội dung nêu trên đều có hướng tích cực nhưng Bệnh Viện Đống Đa cần thiết phải báo cáo cơ quan chủ quản là Sở Y Tế Hà Nội. Việc thành lập Trung Tâm Điều Dưỡng, theo quy định của pháp luật, là do Bộ Y tế có thẩm quyền quyết định nên Bệnh Viện Đống Đa sẽ có báo cáo lên Bộ Y Tế để xin ý kiến chỉ đạo.

Về đối tượng chữa bệnh tại Trung Tâm Điều Dưỡng, vì Bệnh viện Đống Đa đuợc giao khám chữa bệnh cho nhân dân thủ đô tại quận Đống Đa, Thanh Xuân, nên đối tượng được khám chữa bệnh tại Trung Tâm chỉ là các giáo dân và các tu sỹ cần được xem xét vì nếu làm như vậy sẽ tạo cho đồng bào Công giáo duờng như có chút gì phân biệt với nhân dân tại thủ đô.


Ý kiến của Ban Quản Lý Dự Án Xây Dựng Trạm Xử Lý Nước Thải

Ông Nguyễn Đình Tiến

Việc xây dựng Trạm xử lý nuớc thải là cần thiết để giải quyết các ôi nhiễm môi truờng xung quanh Bệnh viện Đống Đa đảm bảo môi trường sinh thái cho Bệnh viện, các hộ dân đang sinh sống xung quanh khu vực trong đó có Nhà Thờ Thái Hà.

Đồng ý với đề nghị AIC về việc Nhà Thờ Thái Hà được thực hiện quyền giám sát theo quy định về Pháp luật Xây dựng và các quy định về Giám sát. Ban quản lý Dự án đã có buổi tiếp xúc với bà con và linh mục. Việc giám sát của Cộng đồng cần phải được chấp hành theo Quyết định 08 của Thủ tướng, và theo các Thông tư, Thông tư liên tịch do vậy cần việc thực hiện theo quy định pháp luật là đủ;

Đồng ý với đề xuất của AIC và Nhà Thờ Thái Hà về việc sẽ cung cấp sơ đồ thiết kế và sẽ đại diện cho Ban Quản Lý Dự án tổ chức một buổi giới thiệu và thuyết minh chi tiết về thiết kế Trạm xử lý nước thải cho các linh mục tại Nhà Thờ Thái Hà.

Ý kiến bổ xung của linh mục Phong. 

Trong hoàn cảnh đầy tế nhị và khó khăn, mong muốn AIC và Bệnh viện Đống Đa cầu nối để Nhà thờ Thái Hà có buổi đối thoại với các cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền để giải quyết nguyên nhân sâu xa của tranh chấp.

Đề nghị Bệnh Viện Đống Đa đưa ra ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền về việc di dời Bệnh Viện Đống Đa sang một địa điểm khác và trả lại phần đất thuộc Tu Viện trước đây cho Nhà Thờ Thái Hà.

Ý kiến kết luận của Luật Sư Lê Thanh Sơn.

  • Hoan nghênh hai bên đã tham gia buổi đối thoại trên tinh thần thực sự cầu thị, hợp tác và xây dựng để giải quyết các tranh chấp bất đồng giữa hai bên.
  • Đề nghị hai bên tiếp tục giành thời gian để tổ chức các buổi đối thoại với mục đích nhanh chóng giải quyết các bất đồng để Dự án xây dựng trạm nước thải và thành lập Trung Tâm Điều Dưỡng được nhanh chóng thực hiện.

Buổi làm việc kết thúc vào hồi 15 giờ 05 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 05 (năm) trang, được lập thành 3 (ba) bản, mỗi bên giữ một bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 14/11/2011 in Bình Luận

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: