RSS

Ls Lê Quốc Quân phản bác lệnh giáo dục tại xã

02 Feb
VRNs(02.02.2012) – Hà Nội – Ngày 30.01.2012 vừa qua, luật sư Lê Quốc Quân đã có Bản lên tiếng, phản bác Quyết định Số 06/QĐ-UB của UBND Phường Yên Hòa về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã đối với công dân Lê Quốc Quân.Theo luận sư Quân, quyết định này ban hành trái pháp luật và đặt ra một tiền lệ nguy hiểm, tước bỏ quyền tự do công dân không qua thủ tục tư pháp.VRNs xin giới thiệu Bản lên tiếng này.

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 02/02/2012 in Trang Chủ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: