RSS

Paul Trần Minh Nhật

Xứ Ngọc Long, Xã Công Thành – Yên  Thành – Nghệ An 

23 tuổi, độc thân, người Công giáo. Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ tin học (HUFLIT), yêu mến công lý và sự thật, tham gia biểu tình chống TQ xâm lược, chống khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, cộng tác viên của Truyền thông dòng Chúa Cứu Thế và Radio Alphonso. Anh bị bắt ngày 27/8/2011 tại Sài Gòn.

Xem các bài liên quan đến anh Trần Minh Nhật.

Advertisements
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: