RSS

Nhà cầm quyền cướp cơ sở Dòng MTG Thủ Thiêm

12 Nov
VRNs (24.10.2011) – Trước năm 1975 Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm có 3 cơ sở giáo dục tại Thủ Thiêm:
1/ Trường Nữ Thủ Thiêm: số 76A tổ 14, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2 (địa chỉ cũ: 76 đường Nhà Thờ, xã Thủ Thiêm, quận Thủ Đức, Sài Gòn) thành lập năm 1875. Hiện nay là cơ sở 2 trường tiểu học Thủ Thiêm.
2/ Trường Nam Thủ Thiêm: số 56 tổ 13, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2 (địa chỉ cũ: 56 đường Nhà Thờ, xã Thủ Thiêm, quận Thủ Đức, Sài Gòn) thành lập năm 1875. Hiện nay là trường Mầm Non Thủ Thiêm.

ơ sở này nằm trước cổng Hội Dòng, lưng giáp với UBND phường Thủ Thiêm (cũ), mặt đối diện với cổng Hội Dòng
Cơ sở này nằm bên phải Nhà thờ Thủ Thiêm, mượn sử dụng mà để ra nông nỗi này

3/ Trường Nữ Thánh Anna: số 76A tổ 16, khu phố 1, phường Thủ Thiêm, quận 2 (địa chỉ cũ: 76 đường Nhà Thờ, xã Thủ Thiêm, quận Thủ Đức, Sài Gòn) thành lập năm 1963. Hiện nay là cơ sở 1 trường tiểu học Thủ Thiêm.
Sau 1975 là cơ sở 1 trường Tiểu học Thủ Thiêm
Nhà cầm quyền ngang nhiên dọn vào ở trong cơ sở của nhà Dòng, không một lời xin phép chủ nhân
Trường nữ Trung học thánh Anna trước 1975

Theo tinh thn văn thơ s 576 / VP-75 ca Tòa Tng Giám Mc Giáo phn Sài Gòn gi ông Ch tch Chính Ph Cách Mng Lâm Thi Cng Hòa Min Nam Vit Nam và Bn Thông Cáo Chung đ ngày 15-10-1975 gia s Giáo Dc TP.HCM và y Ban Liên Lc Giáo Dc Công Giáo v vic công lp hóa các Tư Thc Công Giáo, ngày 05-12-1975 Dòng MTG Th Thiêm đã cho nhà nước mượn các trường trên đ s dng vi mc đích giáo dc.
Hin nay các cơ s trên đu nm trong khu vc quy hoch, thu hi đt và đn bù gii ta ca d án Đô ThMi Th Thiêm nên dĩ nhiên không còn s dng cho mc đích giáo dc na. Vì nhu cu và quyn li ca mình, Dòng MTG Th Thiêm đã nhiu ln gi đơn đến các cơ quan chc năng có thm quyn v vn đ đn bù gii ta hoc hoán đi din tích, nhưng cho đến nay Hi dòng vn chưa được gii quyết tho đáng.
Cơ s 1 và 2 là hai trường do cha Montmayeur Minh xây dng t năm 1875. Trường N to lc trên miếng đt đi din vi Hi dòng. Trường Nam to lc bên hông nhà th, đường vào đt thánh. Trước đây, khu đt ca 2 ngôi trường này rt ln, nay đã b thu hp li.
Cơ s 3 do bà Nht Maria Nguyn Th N mua lô đt 34, din tích 6 a 31 m2 ca ông Nguyn Thanh Thu và bà Nguyn Th Chính vào ngày 21/12/1962. Sau đó, bà đng tên xin xây trường, được Tnh Trưởng tnh Gia Đnh cp giy phép s 313/63/HC-1 ngày 3/9/1963. Trường được xây trên s đt s 34, t 1, vi din tích dãy trường là 265,00m2 do ông Lê Đc Ty và ông Huỳnh Văn Sáu thc hin. Ngày 12/11/1965, dì Hiu trưởng Nguyn Th Đông đng tên mua lô đt 43 vi din tích 4 a 3 m2 đ m rng thêm sân chơi cho các em.
Tt c các cơ s trên Hi Dòng còn gi đy đ giy t chng minh quyn s hu hp pháp.
Ngày 20/5/2008, N tu Maria Lê Th Tho, Tng Ph trách Hi dòng gi đơn đ ngh được nhn li trường. Ngày 15/4/2009, ông Bùi Văn Phúc, phó ch tch UBND qun 2 tr li ‘‘không có cơ s gii quyết’’.
Ngày 3/3/2010, N tu Maria Lê Th Tho tiếp tc gi đơn đ ngh được nhn li trường thì ngày 19/3/2010 ông Lê Trng Sang, ch tch UBND qun 2 tr li ‘‘không có cơ s gii quyết’’.
Đu năm nay, ngày 22/1/2011, Hi dòng tiếp tc gi đơn kiến ngh xem xét vic đn bù tha đáng 3 cơ s giáo dc ca Hi dòng b gii ta, nhưng cho đến nay, Hi dòng chưa nhn được bt kỳ giy hi âm nào t phía chính quyn.
Được biết t ngày 5/9/2011 các trường này đã ngưng hot đng hoàn toàn, không còn dy hc na. Nhưng bng nhiên ngày 17/10/2011, UBND và Công an phường Th Thiêm đã dn qua bên khu vc nhà trường ca Hi dòng và đã ngang nhiên dng bng ‘‘y ban Nhân dân phường Th Thiêm’’ trên c s ca Hi Dòng.
Nhà cm quyn ngang nhiên dn vào trong cơ s ca nhà Dòng, không mt li xin phép ch nhân
Đây là hành vi chiếm dng cơ s ca t chc tôn giáo, là hành vi vi phm pháp lut ca nhà cm quyn. Hành vi này cn b công lun lên tiếng đ yêu cu nhà cm quyn di chuyn ra khi các cơ s này và hoàn tr li cho Dòng MTG Th Thiêm hoc thng nht giá c đn bù nếu các cơ s này nm trong quy hoch ca khu đô th mi Th Thiêm.
Mt Nhà nước pháp quyn không th cướp các cơ s ca t chc tôn giáo.
Chúng tôi s tiếp tc cp nht thông tin v v vic này.
Đường vào nhà Dòng, bên trái là UBND phường Thủ Thiêm (cũ), bên phải là trường Tiểu học Thủ Thiêm (cơ sở 1)
Hiếu Minh, PV. VRNs
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 12/11/2011 in Trang Chủ

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: